Попуст:

 • 3% за нарачки над 2000 евра
 • 5% за нарачки над 5000 евра
 • 7% за нарачки над 10000 евра
 • 8% за нарачки над 15000 евра
 • 10% за нарачки над 20000 евра
 • 12% за нарачки над 25000 евра
 • 13% за нарачки над 30000 евра
 • 15% за нарачки над 40000 евра

Достава:

 • Бесплатна достава за Струга за нарачки над 750 евра
 • За Струга до 100 км, достава за нарачки над 4000 евра
 • За Струга преку 100 км, достава за нарачки над 5500 евра

Монтажа:

 • За Струга преку 100 км, монтажа за нарачки над 1500 евра
 • Преку 100 кг, за нарачки над 7500 евра